Konstlås

Slutstycke till gevär m/1896

Överdragsbyxor m/1940

Tilläggstecken

Stiglucka vid Kungs-Husby kyrka, Kungs-Husby socken, Uppland 2005

Lördagstrafik Hamngatan Vänersborg

Kalsong m/1954

Sabelkoppel

Takdekor med öl-och brödetiketter av (teckningslärare) Tullberg/eu HH

"Karantänsförläggning" på Kvarnbyskolan för flyktingar från koncentrationsläger i Tyskland.
Manlig flykting på bår.

Gevär m/1860-64-68

Trelleborgs Sockerbruk

Enligt fotografens journal nr 7 1944-1950: "Reinholdsson, Herr Egon S. Röd, Ucklum".

Handling

Lada och loge, Fullerö 33:9, Ekeby, Gamla Uppsala socken, Uppland 1977

Ask till epåletter m/1816-45

Kvarteret Lindormen vid Fyrisån, Uppsala 1966

Skiss

Ridkurs 12/10 1954-13/5 1955 Strömsholm.Sergeant Ewert Olausson på "Ewert" i kort höger galopp.Deltagare från Livregementets husarer, K3:Fänrik Westergren, överfurir Fridolfsson och sergeant Ewert Olausson.Förteckning över övriga deltagare finns i albumet.Chef för ridskolan:Överstelöjtnant Gustav Nyblaeus.Förteckning över övriga lärare finns i albumet.

Uthus (Officiell beteckning)

Vapenrock m/1939

Fönsterputsflaska

Svampdosa

Axelmärke

Tallrik

Skål

Hyvel

Kakelugn

Fana

Övning med patrullbåt.

Norra inloppet. Marstrand.

Livhusarer på resa och kommendering. Prinz Wittgenstein. Major V. Niesewand. freiherr V. Schimmelmann. Oberstleutnant V. Raumer. Reg:ts kommandeur.

RTJH1156

Alnö hembygdsförenings fotosamling.Fotografiet taget under Patron Öqvists tid som ägare.

Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: "Höviksnäs Bohuslän".
::

Lantbrevbärare Anders Joelsson vid sin bil, söder om Knivsta.

Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Fynd 243, mynt

Fru Borg fyller 50 år, Väderkvarnsgatan 52, Fålhagen, Uppsala 1943

Erik XIV Sommarteater - radioinspelning, Uppsala 1961

"7 Juni 1959."