Stockholm 1, Sverige

Västerås, Sverige

Bandad pall avlämnad på lastbryggan, efter transport från
Grh-vagnen.

Vykort

Sverige, USA

Gående brevlådtömmare, postkontoret Stockholm 1, 1910-talet.

Stockholm, Sverige

Sverige

Ombyggnad av postkontoret i Knivsta till Postcenter och Svensk
Kassaservice.

Sverige

Brev

Malmö postterminal.

Brev

På samma adress finns också Svensk Kassaservice.

1:a raden fr v: Rune Fransson, Gerd Nyberg, Biddy Wejmalm, Bernt
Ernstsson, Mary Vallin, Roland Persson, Karin Sundvall, Inger
Larsson, Bo Eklöf, Hans Johannesson. 2:a raden fr v: Egon Eriksson,
Arne Andersson, Sven Nilsson, Tage Axelsson, Ingrid Malmqvist,
Jan-Olof Larsson, Ronney Kjellin, Gun Forslund, Laila Larsson. 3:e
raden fr v: Ingvar Gustafsson, Kjell Torkelsson, Gunnar Ganelind,
Elvi Söör, Eivor Malm, Tord Bäckstedt, Mats Isaksson, Vivi Lidberg,
Åke Björklund, Kerstin Larsson, Roy Dahlberg. 4:e raden fr v: Gunnar
Olsson, Gösta Steén, Lars Nordahl, Karl Olof Ström, Mats Dahlqvist,
Inge Bodin, Maj-Britt Larsson, Sven-Åke Möller, Karl-Olof Melén, Arne
Törnblom.

Lantbrevbärare, motorcykelåkande Holger Österberg på ön Möja
(I Stockholms skärgård) den 3/8 1956.

Filmpremiärpubliken i Postmuseums filmsal. Filmens skapare
Karl-Aage Schwartzkopf längst t.h. samtalar med Wilhelm Wilén. I
mitten generaldirektör Hörjel.

Solna 1, Sverige

Fotografi föreställande Järnvägspostvagnen SJ DF10p 399 på sträckan Västergötland-Göteborgs Järnväg. Tillverkad 1899, fotot är taget 1958.

Porträtt av Pontus Ulric Christoffer Adlerstam, postexpeditör på postkontoret i Kristianstad.

Väska

Efter Ragnar Östbergs förslag.

Vykort

Frimärke

Från invigningen av Huvudkontoret för postverkets diligenstrafik, i Lycksele den 10 juni 1966.

Tjautjasjaur omorganiserades till postombud 1/7 1979 till
glesbygdspostställe. Ortsadressen är Koskuskulle. 6/2 1989 ändrades
Tjautjasjaur till entrepenadpostkontor och flyttades till ortens
landhandel.

Brev

Postföring vid poststationen i Stenungsund omkring 1903-1904.

Stockholm Tull, Sverige

Sverige

Stockholm, Sverige

Ulvsunda, Sverige

Fartyget trafikerade linjen Kalmar - Färjestaden 1931-1952.
Därefter upphörde Postverket med att befordra post med egna fartyg.

Postkontoret 831 01 Östersund Rådhusgatan 56

Sverige

Göteborgs postterminal.

Chauffören Einar Andersson lämnar Tullkammaren där han lämnat
paket, som prickats in av 1:e tulluppsyningsman Ernst Hofvensten
(t.v.). Postlastbilen är av märket Volkswagen.

Lantbrevbäraren Mikael Mattsson hemma hos Ernst Svensson i Axelsberg. Kassaskrinet står på bordet.

Gävle, Sverige

Stockholm, Sverige