Direktör Göran Haeggström på sitt arbetsrum, Uppsala mars 1964

Polsk poporkester, Kuzniarz, på restaurang Skarholmen, Graneberg, Uppsala augusti 1967

Krumcirkel

Sturekoret (kapell 12), anslutning mellan nordmuren och nordvästra strävpelaren från nordöst, Uppsala domkyrka, Uppsala

Amerikanska artillerister lägger ned en krans vid Dag Hammarskjölds grav, Uppsala gamla kyrkogård, Kungsgärdet, Uppsala oktober 1962

Interiör i Viksta kyrka, Viksta socken, Uppland 1986

Universitetshuset, Uppsala 1890

Undersökningsyta, Vrå, Gransäter, Knivsta socken 2000

Tierpsscouter samlingar in pengar mot lepra, Tierp, Uppland oktober 1966

Turkisk handskrift - reprofotografi

Vävprov

Vaksala kyrka, Vaksala, Uppsala maj 1948

Klockstapeln vid Vendels kyrka, Uppland 2003

Skida

Trädgårdsbod och hemlighus, Stora Väsby S:1, Almunge socken, Uppland 1987

Blombukett, Uppsala, efter 1907

S:t Eriks torg, stadsdelen Fjärdingen, Uppsala

Schefferus bibliotek, kvarteret Disa, Uppsala

Kungsgårdsplatån - Arkeologi Gamla Uppsala 1991

Hund av rasen Silky terrier, sannolikt Tierpstrakten, Uppland augusti 1968

Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Gravhällar F456 (med bomärke) och F462. Båda in situ. Från öster

Läder

Huvudduk

Reprofotografi - Flygfoto över Uppsala

Bostadshus, Fullerö 16:5, Gamla Uppsala socken, Uppland 1978

Sagströms på trappan, Kålsta, Torstuna socken, Uppland, 1910-tal

Vävprov

Prästgården, skelett med smyckeuppsättning grav 36 - Arkeologi Gamla Uppsala 1973

Uppteckning

"Fornminnesföreningen på vårresa i Roslagen", sannolikt Rimbo kyrka, Rimbo socken, Uppland maj 1965

Cykeltävling Slottsrundan - kameraman, Uppsala 1955

Vagga

"UIF:are reser till Danmark", utanför Uppsala centralstation, Uppsala 1947

Uppteckning (Officiell beteckning)

Invigningen av Gångcity, Kungsängsgatan, Uppsala 2 september 1963

Sjukvårdspersonal på Ulleråkers sjukhus, Kronåsen, Uppsala

Fingerring

Bostadshus, Asplunda, Funbo socken, Uppland 1982

Bostadshus, Gamla Uppsala 77:7 och 77:9, Gamla Uppsala, Gamla Uppsala socken, Uppland 1978

Hemlighus, Edshammar 3:11, Granängen, Lena socken, Uppland 1977