Akademiska sjukhuset, Uppsala 2008. Hus A3, korridor på vårdavdelning

Slottskällan, Sjukhusvägen 3, Uppsala 2008

Uppteckning (Officiell beteckning)

Före detta ladugård, Fullerö 18:7, Faxan, Gamla Uppsala socken, Uppland 1978

Milstope vid Övergrans kyrka, Övergrans socken, Uppland 2010

Linne

Tapet

Bandy - IF Vesta - Brobergs IF, Studenternas Idrottsplats, Uppsala januari 1948

Arkeologisk undersökning i kvarteret S:t Johannes, Uppsala 2004

"Mamma och jag, Karolina och John Alinder", sannolikt i Drävle, Altuna socken, Uppland 1928

Eldsvåda - Vaksalagatan, Uppsala januari 1954

Pojke, sannolikt i Månkarbo, Tierps socken, Uppland, 1973

Landshövding Hilding Kjellman på middag med manliga medaljörer, Uppsala augusti 1945

Yttervägg på snickarbod, Uggelsta 1:1, Uggelsta, Lena socken, Uppland 1977

Spetsprov

Prästgården, grav 1 - Arkeologi Gamla Uppsala 1973

Flygfoto över Skutskär, Älvkarleby socken, Uppland 1936

Arkeologisk schaktövervakning, Gropgränd, Fjärdingen , Uppsala 2002

Faringe kyrka, Faringe socken, Uppland juni 2005

Sannolikt avtackning, Tierpsbygdernas Hem och skola, Tierp, Uppland 1973

Akvarell

Lada, Rosta 3:2, Bälinge socken, Uppland 1976

Interiör, Mjölkcentralen, Storgatan - S:t Persgatan, Uppsala

Lena kyrka, vy från öster.

Uppsala domkyrka, Uppsala 1938

Västmanlands-Dala nation - kvällsbild, Uppsala mars 1964

Flerbostadshus på Strindbergsgatan 23 - 27, kvarteret Bureus i stadsdelen Kvarngärdet, Uppsala

Uppteckning (Officiell beteckning)

Inryckning för beredskapstjänstgöring, Upplands Regemente, I 8, Polacksbacken, Uppsala juni 1939

Grupporträtt - sex små flickor, Uppland 1910-tal

Lada, Smedjebacken, Ströja, Börje socken, Uppland 1983

Bodlänga, Uddnäs gård, Almunge socken, Uppland 1987

Husmödrar på semester i Bergsbrunna, Uppsala 1946

Ask

Skioptikonbild

"Dansbilder från Bluffen" - Uppsala Idrottsförening, Kungsgatan 44, Uppsala februari 1960

Uppteckning

Undersökningsyta, Kättsta, Ärentuna socken, Uppland 2003

Husmödrar - husmodersvikarier, sannolikt Uppsala

"Helmer Vennberg, Säva gård, Altuna", Altuna socken, Uppland 1918