Digitalt Museum Digitalt Museum

Om DigitaltMuseum

Innehåll / Rättigheter / Tillgänglighet / Utveckling / Kontakt

På museerna finns stora och spännande samlingar. Traditionellt har dessa framför allt presenterats i museernas utställningar och böcker. Stora delar av samlingarna har därför sällan eller aldrig visats för en bredare publik.

DigitaltMuseum gör nu museernas samlingar enkelt tillgängliga för alla intresserade, oberoende av tid och plats. Målet är att samlingarna lättare ska kunna användas för till exempel studier, undervisning och bildsökning.

DigitaltMuseum finns både i Norge och Sverige:
www.digitaltmuseum.no
www.digitaltmuseum.se

Innehåll

De flesta objekt på DigitaltMuseum är hämtade från museer och arkiv som använder databassystemet Primus. Varje enskild institution har själv godkänt vad som ska webbpubliceras, och ansvarar för att lagar om upphovsrätt och personuppgifter följs.

De flesta objekt har information knuten till sig, till exempel beskrivning, historik, namn, orter, klassifikationskod och referenser. Detta har registrerats under olika tider, på olika institutioner och av olika personer vilket gör att även objekt som liknar varandra kan ha olika information. Ibland har de enskilda institutionerna mer information om objekten än vad som publicerats på DigitaltMuseum.

Rättigheter

Vi har gjort allt vi kunnat för att hitta upphovsmännen till fotografierna på denna webbplats. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera, namnge och eventuellt ersätta fotograferna är vi tacksamma om du kontaktar oss genom länken "Skicka meddelande till museet" på den objektsida det gäller.

Hittar du information om dig själv eller närstående personer som du av något skäl inte vill ska vara webbpublicerad är vi tacksamma om du kontaktar oss med hjälp av länken "Skicka meddelande till museet" på den objektsida det gäller. Om du så önskar lovar vi att informationen inom en vecka tagits bort från DigitaltMuseum.

Läs mer om att använda bilder här.

Tillgänglighet

DigitaltMuseum är i möjligaste mån anpassad till blinda och synsvaga i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0) som beskrivet i WAI Quick Tips. Vi skiljer design och form från innehåll med hjälp av stilmallar (CSS) och strukturerad HTML.

Längst upp på sidan finns en länk som heter "Hög kontrast". Den ändrar kontrasten på sidan till svart text på gul botten. För att byta tillbaka till standardinställningar, klicka på "Vanlig kontrast".

Du kan själv ändra textstorleken på sidan genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta fall kan du även använda kortkommandon:

  • Mindre: Ctrl -
  • Större: Ctrl +
  • Ursprunglig storlek: Ctrl 0

Utveckling

DigitaltMuseum är utvecklat av KulturIT och arbetet har delvis finansierats av Norsk kulturråd. Webbplatsen är under ständig utveckling och nya funktioner tillförs fortlöpande. KulturIT tar gärna emot synpunkter, felrapporteringar och idéer som kan bidra till att DigitaltMuseum blir ännu bättre: support@kulturit.no.

Kontakt

DigitaltMuseum innehåller objekt och information från många olika samlingar. Har du frågor eller kommentarer, kontakta gärna den institution det gäller via länken "Skicka e-post till museet" på varje museums sida och objektsidorna. Se alla medverkande museer här.

Tekniska frågor skickas direkt till KulturIT: support@kulturit.no

Du kan nu också hitta DigitaltMuseum på Facebook!

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...