Digitalt Museum Digitalt Museum

Arkitektur- och designcentrum

Porträtt av arkitekt Ingeborg Wærn Bugge 16 objekt

Ingeborg Wærn Bugge (1899-1991) är en av Sveriges kvinnliga arkitektpionjärer. 1919 antogs hon som specialelev på avdelningen för arkitektur på KTH och efter några års anställningar på olika arkitektkontor startade hon eget tillsammans med kollegan Kjerstin Göransson Ljungman 1929. Bostäder var hennes stora intresse och det var framförallt det hon ägnade sig åt under sitt yrkesliv.

1919 hade kvinnor ännu inte fritt tillträde till KTH och Wærn Bugge antogs därför som specialelev. Utbildningstiden upplevde hon som tung då hon kände sig motarbetad av sina manliga kurskamrater. Trots detta tog hon examen med utmärkta betyg och gjorde därefter studieresor i Europa.

Efter några års anställningar på olika arkitektkontor och vidareutbildning på Konsthögskolans Arkitekturskola öppnade Wærn Bugge eget kontor tillsammans med Kjerstin Göransson Ljungman 1929. Många av kontorets uppdragsgivare var kvinnor, bland andra Anna Lindhagen som gav dem uppdraget att rita ett hem för ensamma mödrar.

Funktionalismen mötte de båda arkitekterna på Stockholmsutställningen 1930. De uppskattade utställningens paroller om ljus och luft i bostäderna men reagerade på de små köken. Tillsammans skrev de boken ”Bostad och hushållsorganisation: Staden Landet” (1936) i vilken de påvisar möjligheterna till rationalisering av bostaden. Efter matlagningstest, som de båda författarna utförde i en kokvrå, kunde de konstatera att den inte bara var för trång, den blev även fuktig och varm vid användning.

1936 upplöstes samarbetet med Kjerstin Göransson Ljungman och Wærn Bugge drev kontoret vidare på egen hand. Hennes intresse för landsbygdens förhållanden förde med sig att hon tidigt ägnade sig åt lanthushållsskolor och deras undervisning. Under sitt liv ritade hon inte mindre än tre lanthushållsskolor.

1953 fick Ingeborg Wærn Bugge anställning på Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå, där hon ägnade sig åt kyrkorestaureringar och uppmätningar, bland annat av Kina slott på Drottningholm. Efter år av fokus på kök och bostäder var det sannolikt en njutning att få ställa de kulturhistoriska och estetiska aspekterna i förgrunden.

/ Susanna Janfalk, Arkitekturmuseet (nuvarande Arkitektur- och designcentrum)

Sida av 1

Var god vänta...

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0001

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0002

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0004

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0012

Typ:
Foto
2

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-3957

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0011

Typ:
Foto
2

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0003

Typ:
Foto
3

Fredrik Eens Minne hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0010

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0015

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0006

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0009

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0007

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0005

Typ:
Foto
2

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0008

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Interiör, två kvinnor...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0013

Typ:
Foto

Fredrik Eens Minne Hem för ensamma mödra...

Fotograf:
Källgrens ateljé

Tillhör:
Arkitektur- och designcentrum

ID:
ARKM.1988-112-0014

Typ:
Foto
 

Sida av 1

  • Höjdpunkt mellan 08 mar 2013 och 30 sep 2013

    För 90 år sedan var hon en av Sveriges första kvinnliga arkitekter.

    Kristina Berg • 13 mar 2013 kl. 12.59

  • Höjdpunkt 08 mar 2013

    Med anledning av den internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma Ingeborg Wærn Bugge, en av Sveriges första kvinnliga arkitekter.

    Kristina Berg • 08 mar 2013 kl. 13.15

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...