Digitalt Museum Digitalt Museum

Nordiska museet

Våra användare i DigitaltMuseum

Sven Rentzhog Avdelningschef Nya medier

Ulrika Sundberg Databaskoordinator

Ingen beskrivning

Jonas Hedberg Intendent

Robert Ziherl Producent för digitala medier

Mats Landin Fotograf

Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier

Wenke Rundberg Sektionschef/museipedagog

Eva Silven Inte specificerat

Ingen beskrivning

Leif Henrikson Museipedagog

Per Larsson Intendent

Profilområden: Naturbruk, agrarhistoria, landskapsvård, transport och kommunikation.

Ulrika Hoffman Bildarkivarie

Maria Maxén Intendent Hemliv och inredning, utställningsproducent

Ingen beskrivning

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...