Digitalt Museum Digitalt Museum

Söktips

Sökord / Filter / Jokertecken / Citationstecken / Kombinera sökord / Avancerad sökning / Sökresultatet

Det är enkelt att söka på DigitaltMuseum! Ungefär som med Google och andra sökmotorer skriver du in ett eller flera sökord i sökrutan och klickar på knappen "Sök" på skärmen eller trycker på Enter-tangenten. Nedan finns några tips för hur du lättare hittar fram till rätt resultat.

Sökord

Att välja rätt sökord är nyckeln till att hitta den information du letar efter. Börja med det uppenbara, och prova gärna synonymer till ordet och olika former av ordet. Ett sökord måste innehålla minst tre tecken.

För att söka på flera ord samtidigt, skriv in dem med mellanslag mellan orden. Då får du bara träff på objekt som innehåller samtliga ord i din sökning.

DigitaltMuseum gör inte skillnad mellan VERSALER och gemener, alltså stora och små bokstäver, i sökningar. Det enda undantaget är preciserade sökningar (se nedan) där OR (eller) / NOT (inte) alltid måste skrivas med versaler om sökningen ska fungera.

När du hittar objekt som intresserar dig kan det vara bra att söka vidare med de ord eller begrepp som återfinns under rubrikerna t.ex. Klassifikation och Ämnesord. Klickar du på ett ämnesord, en benämning eller klassifikation får du upp ett sökresultat med objekt i samma kategori. På det sättet kan du enkelt söka fram fler liknande objekt.

Filter

En standardsökning i DigitaltMuseum söker genom alla objekt från alla institutioner, men om du klickar på knappen "Filtrera" till höger om sökrutan kan du välja att avgränsa sökningen på olika sätt. Du kan till exempel välja att söka i bara en objekttyp, t ex fotografier, genom att markera den i listan.

I filtreringsrutan kan du också välja att söka i bara en institutions samlingar, eller i flera museer åt gången. Klicka i kryssrutan bredvid varje museum du vill söka i. Om ingen ruta är ikryssad görs söket i alla samlingar.

Om du söker från ett museums presentationssida görs söket automatiskt i det museets samlingar. Även här kan du klicka på "Filtrera" vid sökrutan och välja objekttyp eller markera eller avmarkera olika museer.

Standardsökningen visar bara objekt som har bild. Vill du även hitta objekt som inte har bild, kryssa i rutan "Visa även objekt utan bild" under sökrutan.

Jokertecken för okända värden

? eller * används för att ersätta ett eller flera tecken vid sökningen:

  • ? ersätter ett enstaka tecken - vill du ersätta t.ex. två eller tre tecken så skriver du ?? eller ??? Ex. Mäst?rstycke hittar poster som innehåller antingen Mästarstycke och Mästerstycke.
  • * ersätter noll, ett eller flera tecken och är ofta det mest användbara jokertecknet. Ex. Fiske* ger som sökresultat poster som innehåller orden Fiskebåt, Fiskespö, Fiskeri etc.

Citationstecken för bestämd ordföljd eller specialtecken

Citationstecken kring sökorden hittar de objekt som innehåller exakt de orden i exakt den ordningen. Ex. "Gillbergska huset" ger som sökresultat poster som innehåller hela denna textsträng, men inte objekt som enbart innehåller ordet Gillbergska.

Citationstecken måste också användas om sökorden innehåller något av specialtecknen + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ Ex. ”NM.0038062:1-29” ger träff men däremot inte NM.0038062:1-29.

Kombinera sökningen med OR (eller) / NOT (inte)

En vanlig sökning söker fram poster som innehåller alla ord du skriver in i sökrutan. I vissa fall kan det vara bättre att kombinera dina sökord med begreppen OR (eller) respektive NOT (inte):

  • OR-sökningar används när man är ute efter antingen ett sökord eller ett annat sökord. OR skrivs då med mellanslag mellan sökorden. Ex. stol OR pall (hittar alla objekt som innehåller ordet stol och dessutom alla objekt som innehåller ordet pall).
  • NOT-sökningar används för att utesluta något ord, det vill säga söka efter poster som innehåller ett sökord men inte ett annat sökord. NOT skrivs då före det ord som ska uteslutas. Ex. skiss NOT blyerts (hittar alla objekt som innehåller skiss utom dem som även innehåller ordet blyerts). Istället för NOT kan också - (bindestreck) eller ! (utropstecken) användas.

Observera att OR respektive NOT alltid måste skrivas med VERSALER om den preciserade sökningen ska fungera.

Avancerad sökning

Som ett komplement till den enkla sökrutan finns på DigitaltMuseum en Avancerad sökning där man kan söka i specifika fält istället för hela posterna. Du kan söka i flera fält samtidigt. Dessa sökningar kan dessutom kombineras med att sökord skrivs in i den vanliga sökrutan eller med de val som kan göras under ”Filter”.

Används sökordet Siden i den vanliga fritextsökrutan får man träff oavsett var i objektsposten ordet siden nämns. Sökordet Siden i fältet Material ger däremot bara träff på de poster där Siden är inskrivet just i fältet Material.

Fältet Ort söker både på avbildade orter och orter där objektet är producerat eller använt. Sökning på årtal (fältet Tid) ger träffar på objekt som har en inskriven datering för produktion eller användning. Alla objekt har inte dessa fält utfyllda.

Det kan vara bra att veta att sökningar på fältet Teknik i denna version bara görs i föremålsposterna och det går därför inte att använda detta fält vid sökning efter fotografisk teknik. Använd fritextsökrutan för detta.

Sökresultatet

Sökresultatet sorteras efter relevans, det vill säga efter det antal gånger sökorden förekommer i posten. Vill du istället sortera träffarna efter benämning, tillverkare, ort eller datering kan du göra det i listan som heter "Sortera..." precis ovanför sökresultatet.

Du kan också välja att visa resultatet som bild och text (standardvisning), bara bilder eller bara text, och ställa in hur många resultat som ska visas per sida. Detta görs också med hjälp av listorna ovanför sökresultatet.

För att bläddra i sökresultatet, använd pilarna som finns ovanför och nedanför sökträffarna. Vill du gå till en specifik sida i sökresultatet (t ex direkt till sida 87 av 136), skriv in sidnumret i rutan mellan pilarna och tryck på Enter-tangenten.

När du sökt på till exempel ämnesord, tid eller i en viss samling syns dina sökord ovanför sökträffarna. Du kan ta bort söktermer genom att klicka på krysset bredvid varje ord. Då uppdateras sökningen automatiskt.

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...