Digitalt Museum Digitalt Museum

6-pundigt eldrör


Om objektet

Benämning:
6-pundigt eldrör (Sakord)
Eldrör till 6-p kanon, 1812, Westfalen, krigsbyte (Preciserat sakord)

Historik:
Produktion:
1812
Accession:
1878
Givare till museet, säker: Stockholms tygförråd
Givare, ort, säker: Sverige (SE), Stockholm, Stockholm

Avbildade (namn):
Monogram, initialer, vapensköld, påskrift: Jerome Napoleons namnchiffer

Avbildade orter:
Monogram, initialer, vapensköld, påskrift, ort: Danmark (DK)

Beskrivning:
Grupp A I.

Med konung Jerome Napoleons namnchiffer, bokstäverna J. N. samt årtalet 1812 å kammarstycket. Tillhör det under kriget mot Frankrike år 1813 erhållna krigsbytet (Westfalen var en satellitstat till Frankrike). Märkt vänster tapp "P 905", höger tapp "No 7".

Påförd text:
Påskrift: x

Identifikationsnr:
AM.010163

Institution:
Armémuseum

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Armémuseum

Museets webbplats:
www.armemuseum.se

I Armémuseums samlingar finns över 100000 föremål och innehållet spänner över allt från små uniformsdetaljer till stora stridsfordon samt troféer tagna direkt på slagfältet.

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Eldrör

Eldrör är ett avlångt, ihåligt objekt genom vilket något, till exempel en gas eller en projektil, skall färdas. Eldrörets hålighet kallas lopp. Innerdiameteren hos ett eldrör benämns kaliber, och är alltid minst 20 millimeter. För kaliber under 20 millimeter används benämningen pipa.

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...