Digitalt Museum Digitalt Museum

Arkeologisk schaktningsövervakning, Univ...

Arkeologisk schaktningsövervakning, Universitetsparken, Uppsala 2010


Om objektet

Motiv:
Arkeologisk schaktningsövervakning, Universitetsparken, Uppsala 2010

Avbildade (namn):
Avbildad - namn, säker: Universitetsparken

Avbildade orter:
Avbildad, ort, säker: Sverige (SE), Uppland, Uppsala, Uppsala, Uppsala, Fjärdingen, Universitetet, 88

Historik:
Grop 112 efter stubbfräsning. Foto mot sydväst.

Schaktningsövervakningen utfördes 2010.05-17 till 2010-05-18. Arbetet startade med borttagning av stubbar från avverkade träd genom stubbfräsning. Sex gropar besiktigades efter stubbfräsningen (grop 111, 112 114, 123, 126 och 128). Groparna var mellan 1,2 och 1,6 m i diam. och ca 0,6-0,7 m djupa. I samband med grävning för nya trädplanteringsgropar övervakades 11 gropar (grop 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127). En planerad trädplanteringsgrop, nr 124, hade redan under vintern grävts där ett träd hade planterats. Groparna var rektangulära ca 1,6–2,0 m och ca 0,6-0,8 m djupa.

I grop nr 117 framkom äldre konstruktioner i form av en möjlig grundmur, i närmast nord-sydlig riktning, parallellt med Gustavianums fasad. Muren utgjordes av tre intill varandra liggande kraftiga gråstenar med intilliggande större lösa tegelstenar. Muren påträffades ca 0,5 m under dagens markyta. På och runt stenarna fanns rikligt av kalkbruk. Tegelstenarna och den södra stenen hade rubbats av maskinen och ingen tydlig fortsättning kunde ses. Muren återfanns inte i den närliggande och i murens riktning placerade gropen 116. Det är oklart vad muren i grop 117 representerar då den inte följer riktningen på den närliggande trädgårdsmur som omgärdat Gustavianums trädgård.

I grop 125 framkom tydliga omrörda kulturlager med en riklig mängd tegel och djurben. Ett fynd av ett fragment av ett kritpipsskaft gjordes i lagret, men tillvaratogs inte. I övrigt utgjordes lagerbilden i samtliga gropar av humös omblandad lerjord med inslag av tegelflis och murbruk och det bedömdes som att samtliga lager tillkommit eller påverkats i samband med parkens anläggande.
Fotografering:
2010
Fotograf, säker: Kjellberg, Joakim

Identifikationsnr:
DIG018273

Institution:
Upplandsmuseet

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Upplandsmuseet

Museets webbplats:
www.upplandsmuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan uppgifterna om objekten variera. Kontakta gärna Upplandsmuseet om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen. Tack på förhand!

Relaterade artiklar

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...