Digitalt Museum Digitalt Museum

Klagoskrift


Om objektet

Benämning:
Klagoskrift (Sakord)
Broderi (Alternativt namn - Fackuttryck)

Historik:
Huvudliggaren (år 1895):
"80782 Klagoskrift. H. 0,73. B. 0,478. Af Mätta Charlotta Fock, f. Ridderbielke, dagt. 'Jönköpings Bastil den 10 Desämber 1805'. Sydd med korsstygn å stramalj, inom glas. Mätta Charlotta Fock, f. Ridderbielke, f. 1765, dömdes år 1810 att mista högra handen, halshuggas och å bål brännas, för det att hon förgiftat sin man, sergeanten Henrik Johan Fock, och två af sina barn. Se Anrep, G.: Svenska adelns Ättar-taflor I, sid. 843, tab. 26. Gm testamentariskt förordnande af friherrinnan S. Adlersparre, f. Leijonhufvud i Stockholm. 28/9 1895."
Produktion:
1805 (Påskrift)
Tillverkningsort: Sverige (SE), Småland, Jönköping, Jönköping, Jönköping
Accession:
1895
Givare, ort: Sverige (SE), Stockholm, Stockholm, Stockholm

Beskrivning:
Lång text broderad i korssöm i svart, blått och vitt tunt lingarn på ofärgat tuskaftat linne, sammansytt av 27 små tygbitar. Väven har 25 tr/cm och 24 insl/cm. Rullfåll med svart tråd. Texten är en klagoskrift och en vädjan om nåd från Mätta Charlotta Fock f. Ridderbielke daterad Jönköpings bastil den 10 däsember 1805.
"Ridderbielke, Metta Charlotta, gift med sergeanten Henrik Johan Fock, förgjorde 1802 sin man jemte tvänne sina barn genom gift, för att få gifta sig med sin amant, gifte skogvaktaren, sedermera roteringskarlen, Johan Fägercrantz, sedan Lilja kallad, som dömdes till 28 dygns vatten och bröd. Efter flera års sittande på bekännelse å Carlstens fästning, blef hon slutligen dömd att mista högra handen, halshuggas och å båle brännas, hvilket allt försiggick d. 7 Nov, 1810 å Fägredsmon i Westergöthland."
Ur Anteckningar om svenska kvinnor utg. 1864 av P.G. Berg.
Hennes skuld kunde aldrig bevisas och klagoskriften är en nåpdeansökan för den orättvisa rättegång och dom som hon menar sig ha fått.
Hela texten i broderiet. se under Information.
Anm. Broderiet urtaget ur sin glasade ram.
/Berit Eldvik 2011-12-29

Identifikationsnr:
NM.0080782

Institution:
Nordiska museet

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Nordiska museet

Museets webbplats:
www.nordiskamuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera. Kontakta oss via länken nedan om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Handarbete

Handarbete, här i betydelsen ett arbete som utförs manuellt på fritiden, som hobby.

Kategori:Handarbete

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...