Digitalt Museum Digitalt Museum

Mangårdsbyggnad (Officiell beteckning) 1 av 7

Mangårdsbyggnad (Officiell beteckning)


Om objektet

Benämning:
Mangårdsbyggnad (Officiell beteckning)
Friluftsmuseum (Officiell beteckning)

Historik:
I oktober 1928 lades grunden för byggnaderna på friluftsmuseet Disagården, Gamla Uppsala, Uppland. Tidigt på våren 1929 transporterades de nedtagna byggnaderna till Gamla Uppsala och man började återuppföra dem. I april 1929 taktäcktes Nyvlastugan och den 1 maj samma år stod den klar. Därefter började man uppföra Bärbystugan, som stod klar till midsommar. Åren 1930 - 1931 uppfördes övriga byggnader. Disagården invigdes på pingstafton 1931.
Ägande:
Tidigare ägare, säker: Gustavsson, Erik
Tidigare ägare, ort, säker: Sverige (SE), Uppland, Uppsala, Uppsala, Bälinge, Nyvla
Flyttning:
1928 - 1929
Ägande:
1928 - 1970
Tidigare ägare, säker: Disastiftelsen
Byggnadsvårdsåtgärd (Förbättring av taklister, omspänning av tapeter mm):
1969
Reparatör/Konservator/Restaurerare
Grandin, Bengt
Diös AB, Byggnadsfirman Anders
Byggnadsvårdsåtgärd (Nya fönster, tagning av tageltak, isolering av vindsbjälklag):
1974
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Lindgren AB , Byggnadsfirman Gottfrid
Byggnadsvårdsåtgärd (Ny stege på baksidan):
1976
Byggnadsvårdsåtgärd (Ny hängränna, lagning och målning av nockbrädor mm):
1977
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Uppsala trädgårdsprodukter, HB
Byggnadsvårdsåtgärd (Målning av utvändiga snickerier):
1980
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Fredrikssons Måleri AB, Kurt
Byggnadsvårdsåtgärd (Rödfärgen på norra fasaden bättrar. Åtgärder mot fukt under fönster):
1981
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Ahlström, Bengt
Annat (Uppmätningsritningar):
1981
Tillverkare, säker: Bjerking Ingenjörsbyrå AB
Byggnadsvårdsåtgärd (Rödfärgning. Test med rödfärg utan linolja):
1983
Annat (Vattenskador pga av slagregn i anderstugan och klädkammaren. Avfuktare insatta):
1986
Byggnadsvårdsåtgärd (Utbyte av blybanden i förstukammaren):
1987
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Uppsala Glasmästeri
Byggnadsvårdsåtgärd (Nya hängrännor ovanför entrén):
1989
Byggnadsvårdsåtgärd (Målning av fönster och entré - linoljefärg):
1990
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Fredrikssons Måleri AB, Kurt
Annat (Säkerhetsåtgärder: bom och hänglås):
1995
Byggnadsvårdsåtgärd (Nytryck av tapet och bård i salen. Uppsättning av den nya tapeten):
1997 - 1998
Reparatör/Konservator/Restaurerare
Fredrikssons Måleri AB, Kurt
Burström AB, Birgit
Byggnadsvårdsåtgärd (Målning av fönster):
2000
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Fredrikssons Måleri AB, Kurt
Byggnadsvårdsåtgärd (Målning av fönster - norra, västra och östra sidorna. Halvoljning invändigt):
2004
Reparatör/Konservator/Restaurerare: Fredrikssons Måleri AB, Kurt
Byggnadsvårdsåtgärd (Rödfärgning):
2007

Beskrivning:
Mangårdsbyggnad i Gränbygården, på friluftsmuseet Disagården, Gamla Uppsala, Uppsala.

Konstruktion:
Trä, lafteverk, tømmer eller planker (knuttimrad, timmer eller plankor) Parstuga i två våningar.

Identifikationsnr:
BYGG001298

Institution:
Upplandsmuseet

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Upplandsmuseet

Museets webbplats:
www.upplandsmuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan uppgifterna om objekten variera. Kontakta gärna Upplandsmuseet om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen. Tack på förhand!

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad kallas ofta ett lantbruks bostadshus, dvs det hus som människorna bor i, till skillnad från djurens ladugårdar och stall, samt ekonomibyggnader, vagnslider och andra lantbruksbyggnader.

Friluftsmuseum

Friluftsmuseum är en typ av museum som visar sina samlingar utomhus. Grundstommen i samlingarna utgörs oftast av historiska byggnader med interiör.

Kungsladugårds mangårdsbyggnad

Kungsladugårds mangårdsbyggnad blev uppförd 1863 vid Älvsborgs Kungsladugård i Klippan i Göteborg efter ritningar av Göteborgs stadsarkitekt Hans Jacob Strömberg. Manbyggnaden ligger på den östra sidan, i det 40:e kvarteret Älvsborg i stadsdelen Majornas 1:a rote[1] i Älvsborgsgatans förlängning. Fram till 1890-talet hyrdes byggnaden av Carnegieska bruket som tjänstebostad för Sankta Birgittas kapells brukspredikant, därefter av lantbrukare som in på 1920-talet höll djur på gården. Från 1900-talets mitt har huset hyrts ut till föreningar och kommunala verksamheter. Sedan 1975 ingår det i Klippans kulturreservat.

Jordbruk

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk.

Vallby friluftsmuseum

Vallby friluftsmuseum i Västerås, är ett av Sveriges största friluftsmuseer, grundades 1921 av Västmanlands Fornminnesförening och museimannen Sven T. Kjellberg. Inspiration till museet hämtade man från Skansen i Stockholm som grundades 1891. I ursprungsplanen för friluftsmuseet står att man att med Vallby skulle skapa ett Västmanland "i smått". Man ville visa västmanländska kulturmiljöer med tillhörande odlingar och djur. Byggnader samlades in från olika delar av landskapet. Dessa har genom åren kompletterats med föremål, växter och djur.

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...