Digitalt Museum Digitalt Museum

Porträtt


Om objektet

Benämning:
Porträtt (Sakord)
Porträtt (Preciserat sakord)

Historik:
Produktion:
1800
Accession:
1877 (187704)
Givare, ort: Sverige (SE), Stockholm, Stockholm, Stockholm

Motiv:
Porträtt, man med blont hår, blågrå ögon, iklädd gul uniformsrock och svart spännhalsduk.

Beskrivning:
Huvudliggaren:
"Porträtt af Carl Löwenhjelm. Måladt i olja af C. Fr. von Breda. Etude till 1800 års Kröningstafla. Med givarinnans samtycke öfverl. till samlingen. G. till basaren för Skandinavisk etn. samlingens byggnadsfond af fru Jetta Liedbeck, f. Ling i Stockholm , i april 1877.B."

Påförd text:
Påskrift (På pappens baksida): Gref Carl Lövenhielm. Målad af C. Fr. v. Breda En Etude till 1800 års kröningstafla

Identifikationsnr:
NM.0017361

Institution:
Nordiska museet

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Nordiska museet

Museets webbplats:
www.nordiskamuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera. Kontakta oss via länken nedan om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Man (hår)

Man är skyddshår på ett djurs hals. Manen kan vara allt ifrån en kort smal hårremsa uppe på nacken, till en kraftig hårkrage runt hela huvudet. Hos vissa djur är manhåret rakt och hos andra krulligt. Manen skyddar mot exempelvis solljus, väder och vind, men även mot insektsbett ifrån flugor och liknande. En kraftig man skyddar även mot attacker från predatorer emot hals och nackparti. Manen fungerar även som indikator på djurets fitness och är på så sätt en viktig del när det kommer till sexuell selektion. Djur som bär man är exempelvis hästdjur, lejonhanar, bisonoxe, hästantilop, manvarg, vissa svin och vissa aparter.

Porträtt

Porträtt (franska portrait, latin protrahere "dra fram") eller konterfej (franska contrefait "eftergjort", "avbildat") är en avbildning av en bestämd människa genom att återge dennas individuella drag, där framför allt ansiktsdragen skall vara framträdande, i motsats till helfigur, där hela kroppen avbildas.

Hår

Hår är trådformiga proteinutväxter från hårsäckar i huden hos däggdjur. Håret har olika funktioner hos olika arter; bland annat kan det skydda mot höga eller låga temperaturer i omgivningen, minska friktionen (till exempel i armhålorna), användas som känselspröt (morrhår), skydda mot UV-ljus eller fungera som försvar mot fiender (igelkottens taggar). Hos andra djur än människor kallas håret ofta för päls. Hästar har man som används vid stråktillverkning och möbelstoppning där det brukar kallas tagel. Huvudkomponenten i hår är keratin. Keratiner är proteiner, långa kedjor med aminosyror. Det mänskliga håret kan, i likhet med huden, bli föremål för sminkning.

Porträtt av en mördare

Porträtt av en mördare (Portrait of a Killer: Jack the Ripper - Case Closed) är en bok av Patricia Cornwell. Boken utkom 2003 på svenska (ursprungligen 2002).

Porträtt av en dam

Porträtt av en dam (engelska: The Portrait of a Lady) är en roman från 1881 skriven av Henry James.

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...