Digitalt Museum Digitalt Museum

Porträtt


Om objektet

Benämning:
Porträtt (Sakord)
Påveporträtt (Preciserat sakord)

Historik:
Produktion:
1878 - 1903 (tid som påve)
Tillverkningsort: Italien (IT), Rom
Accession:
1921
Givare, ort: Sverige (SE), Skåne, Skåne, Helsingborg, Helsingborg

Motiv:
Mansporträtt i profil, sittande höftbild.
Påveporträtt
Människa, man

Beskrivning:
Huvudliggaren:
"Fotografiram i modern romersk mosaik och förgylld brons, med påvens Leo XIII porträtt i fotografi. Enl. testamente. Gåva 10/2 1921 av kassör O.W. Koschell, Hälsingborg."

Katalogkort:
"Fotografi i ram, porträtt, midjebild, vänsterprofil, av påven Leo XIII, sittande. På fotografiets baksida, i guldtryck mot beige botten bl a: 'Fco. De Federicius/FOTOGRAFO/PONTIFICIO/ROMA/PIAZZA S. PIETRO No 37'. På baksidan även text med svart bläck: 'Detta porträtt af Påfven/Leo XIII är gifvet af hans kammarherre/Lagergren (1892) till O. K'.

Rektangulärt stående ram av mässing och gulmetall med rundad avslutning upptill. Glasad. Hela ramen täckt av mosaik; små olikfärgade stenbitar sammanfogade till blommor och blad mot vit botten. Längst ned på ramens sidor förgyllda bevingade lejon. Kulfötter. Stöd på baksidan".
/A. Arfvidsson/Maj 1994

Leo XIII, eg. Vincenzo Gioacchino Pecci, 1810-1903, påve från 1878. Trots sin relativt höga ålder vid påvevalet och den roll av "fånge i Vatikanen" som han övertog från Pius IX, blev L. en av den nyare tidens mest betydande påvar. I vissa avseenden var L. i hög grad konservativ, i andra visade han stor framsynthet. Han genomförde en påvlig centralism som skulle brytas först genom Andra Vatikankonciliet, och han befäste den traditionella teologin genom att förklara Thomas av Aquino för kyrkans normalteolog. Med encyklikan Rerum novarum (1891) väckte han kyrkans intresse för sociala problem.
/www.ne.se 2008-03-19

Påförd text:
Signatur (i guldtryck på baksidan): Fco. De Federicius/FOTOGRAFO PONTIFICIO/ROMA/PIAZZA S.PIETRO No 37
Påskrift (med svart bläck på baksidan): Detta porträtt af Påfven/Leo XIII är gifvet af hans kammarherre/Lagergren (1892) till O.K.

Identifikationsnr:
NM.0137502A-B

Institution:
Nordiska museet

Består av:
NM.0137502A Föremål Porträtt
NM.0137502B Föremål Porträtt

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Nordiska museet

Museets webbplats:
www.nordiskamuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera. Kontakta oss via länken nedan om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Porträtt

Porträtt (franska portrait, latin protrahere "dra fram") eller konterfej (franska contrefait "eftergjort", "avbildat") är en avbildning av en bestämd människa genom att återge dennas individuella drag, där framför allt ansiktsdragen skall vara framträdande, i motsats till helfigur, där hela kroppen avbildas.

Kategori:Fotografier

Den här kategorin är för artiklar om kända fotografier. Den bör inte innehålla fotografierna själva. Om fotografiet inte har ett namn, och artikeln är döpt efter vad bilden föreställer ska den placeras i underkategorin Kategori:Fotografier (personer).

Porträtt av en mördare

Porträtt av en mördare (Portrait of a Killer: Jack the Ripper - Case Closed) är en bok av Patricia Cornwell. Boken utkom 2003 på svenska (ursprungligen 2002).

Porträtt av en dam

Porträtt av en dam (engelska: The Portrait of a Lady) är en roman från 1881 skriven av Henry James.

Porträtt av en stad

Porträtt av en stad är en svensk kortfilm från 1969 i regi av Jan Halldoff. I filmen guidar Per Anders Fogelström runt i Vita bergenSödermalm i Stockholm och berättar om Anna-Charlotta vid sekelskiftet 1800-tal-1900-tal. Dessa berättelser varvas med spelade scener, mestadels utan tal.[1]

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...