Digitalt Museum Digitalt Museum

Skiss


Om objektet

Benämning:
Skiss (Sakord)
Matta (Sakord)
Rya (Sakord)
Röllakanmatta (Preciserat sakord)
Hårgarnsmatta (Preciserat sakord)

Titel:
Blå ripsruta
Gul ripsruta
Grå ripsruta
Humle IV
Humlestång
Humle
Eldros

Historik:
Skissförslag till mattor, formgivna av Ingrid Skerfe-Nilsson. Några av skisserna är daterade 1948 respektive 1949. De skisser som är namngivna heter: "Gul Ripsruta", "Blå Ripsruta", "Grå Ripsruta", "Humle IV", "Humlestång", "Humle" och "Eldros".

Skisserna tillhör den så kallade hemslöjdssamlingens B-samling, som samlades in av Uppsala läns hemslöjdsförening under åren 1916-1993.

Hemslöjdssamlingen deponerades på Upplandsmuseet 1981-12-21 av Uppsala läns hemslöjdsförening och skänktes till Upplandsmuseet 1994-06-01 av Hemslöjdsföreningen i Uppsala län.
Produktion (Några av skisserna är daterade 1948 respektive 1949.):
1948 - 1949
Designer/Formgivare: Skerfe-Nilsson, Ingrid
Ägande:
Tidigare ägare, säker: Uppsala läns hemslöjdsförening
Tidigare ägare, ort, säker: Sverige (SE), Uppland, Uppsala, Uppsala, Uppsala
Accession:
1994
Givare till museet, säker: Hemslöjdsföreningen i Uppsala län
Givare, ort, säker: Sverige (SE), Uppland, Uppsala, Uppsala, Uppsala

Beskrivning:
Tjugo skisser av röllakansmattor, småmattor med mera. Skisserna är gjorda med vattenfärg på papper som sedan är uppklistrade på pappskivor. Skisserna är signerade "Ingrid Skerfe-Nilsson" och några har namn enligt följande: "Gul Ripsruta", "Blå Ripsruta", "Grå Ripsruta", "Humle IV", "Humlestång", "Humle" och "Eldros". Några av skisserna är daterade 1948 respektive 1949.

Påförd text:
Signatur: Ingrid Skerfe-Nilsson
Påskrift: Gul Ripsruta
Påskrift: Blå Ripsruta
Påskrift: Grå Ripsruta
Påskrift: Humle IV
Påskrift: Humlestång
Påskrift: Humle
Påskrift: Eldros

Identifikationsnr:
UM41167

Institution:
Upplandsmuseet

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Upplandsmuseet

Museets webbplats:
www.upplandsmuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan uppgifterna om objekten variera. Kontakta gärna Upplandsmuseet om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen. Tack på förhand!

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Skiss

Skiss, (från antik grekiska σχέδιος – schedios, “‘hastigt gjord, nonchalant’”, från σχεδιάζω - schediazo, “‘att göra något på rak arm’”) (ital. schizzo 'skiss'; 'stänk', 'smula'), inom arkitektur en illustration.

Hemslöjd

Hemslöjd är en hantverksmässig tillverkning av bruks- eller prydnadsföremål för eget behov eller till försäljning.

Formgivning

Design är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, formgivning eller den skapandeprocess[1] som används från idéstadiet till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer.[2] Då inkluderas funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende, affärslösningar och även marknadsföring. Det finns emellertid ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika designdiscipliner och användarområden.

Svensk Hemslöjd

Föreningen för Svensk Hemslöjd, kort Svensk Hemslöjd, bildades 1899 på initiativ av Lilli Zickerman och med prins Eugen som ordförande.

Kategori:Hemslöjd

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...