Militärbefälhavaren general Sven Colliander i samspråk med f.d. majoren vid Smålands husarer, sedermera akademistallmästaren Percy Hamilton. Båda mycket duktiga dressyrryttare.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Share to