F6 Karlsborg 1956. Vinterövning. Från vänster teknikerna Blomqvist, Forsström, Fransson, Hansson, Andersson.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to