handarbete
Menu 0
Close
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
 • Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.
  Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Utställningsdokumentation Sameslöjd från Ammarnäs augusti 2002.

"Duodji - slöjd

Sameslöjd är framvuxen ur det dagliga behovet av bruksföremål.

Materialet hämtades framförallt ur naturen.

Idag finns slöjdare som lämnat traditionen och arbetar i nya former.

Slöjdarna Berit Nilsson och Margareta Grahn har ambitionen att bevara kunskapen om de traditionella föremålen, om formvärld och historia, materialbehandling och teknik.

Berit och Margareta är tvillingsystrar, födda 1944, och härstammar från en gammal renskötarsläkt.

De arbetar enligt sydsamisk tradition.

Förlagorna hittar de ibland i museet men främst i släktingars och vänners gömmor."

//Text i utställningen

 • Tags NOMADSKOLOR

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images