Utsikt över Möckelns stränder och skogsholmar, från Taxås sagoklint, Småland.

Share to