Två barn en pojke och en flicka som leker vid en damm i en av Malmös parker, troligen Beijers park.

2 comments

  • Beijers park i Malmö.

  • Ja, det är Beijers park i Malmö i kirseberg (östra delen av Malmö). Går man rakt över kullen så kommer man vidare upp till Vattenverksvägen i kirsebergsstaden. Vid denna kulle tänds traditionellt Valborgsmässobålet. Vintertid används den som populär tefatsbacke. Här avrättades också den sista påstådda häxan i Malmö. Hon satt i cell under Malmö Latinskola på Amiralsgatan. Området arrenderades av Beijer från Malmö Stad på 50 år. Här ville han skapa en skön växtoas för de många arbetarna som bodde här så de kunde komma ifrån det vardagliga tillsammans med familjen på helgen. På 1930-talet så utvidgades dammen med hjälp utav nödhjälpsarbetare. Ett hästskomonument i betong finns, idag ganska dåligt omskött och dolt, som ett minne över de arbetshästar som slet otroligt med jordmassorna vid denna tid.

Leave a comment or send an inquiry

Share to