Slakt, skållning av gris. Jösse härad, Mangskog socken, Bjurbäcken, Värmland.

Share to