Lingonplockning. Två kvinnor med ämbar i skog. Kils härad, Ransäters socken, Värmland.

Share to