Karl Pettersson i Börtstua färdig att gå ombord hos “fiskhandlaren”

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to