Sliten och lappad tröja från Årstads härad, Halland, 1700-tal. Nordiska museets föremål inv.nr 134916

Share to