Utställning. Nordiska museets utställning Skor 29/9-01 - 24/8-08. Utställningen Skor visar ca 300 skor från 1600-talet fram till början av 2000-talet.

Share to