Bassängbad. Vanadisbadet, Stockholm. Fotografen Gunnar Lundh och hans dotter Jytte sitter i varsin solstol iklädda baddräkter.

Share to