Litografi av A. Weidel. Hovliv, Karl XV och Lovisas av Nassau-Oraniens förmälning 1850. "Förmälningars-processionen vid hemkomsten till Kongl. slottet den 19 juni 1850."

Share to