• Folkkonst. Näverburkar. De blåmålade från Västerbotten, den röda från Ångermanland och den ovala längst fram från Halland. Nordiska museets föremål.
    Photo: Landin, Mats / Nordiska museet (Copyright) * Depicted object has its own license

Folkkonst. Näverburkar. De blåmålade från Västerbotten, den röda från Ångermanland och den ovala längst fram från Halland. Nordiska museets föremål.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to