• Folkkonst. Den kungliga kronan är ett ofta återkommande dekorativt inslag i folkkonsten. Kröndekor på fickursställ från Bohuslän och som dekor på lock till ångermanländskt skrin från 1700-talets andra hälft. Nordiska museet inv.nr 9174 och 98840.
    Photo: Landin, Mats / Nordiska museet (Copyright) * Depicted object has its own license

Folkkonst. Den kungliga kronan är ett ofta återkommande dekorativt inslag i folkkonsten. Kröndekor på fickursställ från Bohuslän och som dekor på lock till ångermanländskt skrin från 1700-talets andra hälft. Nordiska museet inv.nr 9174 och 98840.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to