Dräkt av gul atlas med silkebroderier. 1700-talets mitt. Nordiska museet inv nr 171126.

Share to