Svenska dräkten. Kopparstick av Jacob Gillberg 1778 efter förlaga av Jean Erik Rehn.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to