• Bondelyckan. Målning som idylliserar bondens liv på 1700-talet."En åtta kos bonde som haver häst,gudfruktig och ärlig god granne därnäst,är lite låghalter,god vän med sin präst samt glad i sitt arbete, den mår allrabäst." Nordiska museets föremål inv.nr 37512.
    Photo: Landin, Mats / Nordiska museet (Copyright) * Depicted object has its own license

Bondelyckan. Målning som idylliserar bondens liv på 1700-talet."En åtta kos bonde som haver häst,gudfruktig och ärlig god granne därnäst,är lite låghalter,god vän med sin präst samt glad i sitt arbete, den mår allrabäst." Nordiska museets föremål inv.nr 37512.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to