• Måltid i skuggan under ett träd. Kvinnor i olika åldrar och en man sitter på en höjd och äter. Utsikt ner mot en stad. Troligen Grekland.
    Photo: Bernhard, Kerstin Boel / Nordiska museet (Copyright) * Depicted object has its own license

Måltid i skuggan under ett träd. Kvinnor i olika åldrar och en man sitter på en höjd och äter. Utsikt ner mot en stad. Troligen Grekland.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to