Julita gård, sommarsäsong. Park och utomhusmiljöer med besökare. Banderoll för "Linnés Tre Riken", bollspel. Juni 2007.

Share to