• Julita gård, sommarsäsong. Park och utomhusmiljöer med besökare. Banderoll för "Linnés Tre Riken", bollspel. Juni 2007.
    Photo: Segemark, Peter / Nordiska museet (Upphovsrätt) * Depicted object has its own license
  • Julita gård, sommarsäsong. Park och utomhusmiljöer med besökare. Banderoll för "Linnés Tre Riken", bollspel. Juni 2007.
    Photo: Segemark, Peter / Nordiska museet (Upphovsrätt) * Depicted object has its own license

Julita gård, sommarsäsong. Park och utomhusmiljöer med besökare. Banderoll för "Linnés Tre Riken", bollspel. Juni 2007.

Share to