"Emilie Demant Hatt med vore stakkels forsultne Ulveunger...". Konstnären och författaren Emilie Demant Hatt med vargungar.

Share to