"Röda boken". Liten bok med initialerna H B på framsidan och årtalet 1728 på baksidan. Boken innehåller skisser av myter, människor, djur, byggnader och växter. Enligt medföljande ...

Share to