No 74 Nordiska museet. Skärningar genom Midtelpartiets främre del. Jordvåningen. (Omarbetning af en den 28/10 1899 daterad ritn)

Torrengjord.
/Konservator Sara Ellenius 2008

Share to