Spelmannen Lars Erik Jansson och Sven Ahlbäck på Upplandsschottisen, Tierpstrakten, Uppland juni 1973

  • Tags

+ Add


1 comment

Angående "Okänd pojke" Sven Ahlbäck, född 17 april 1960, fil.dr, högskolelektor vid Institutionen för folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sven Ahlbäck är prefekt för folkmusikinstitutionen och en välkänd folkmusikprofil.

Order this image

Share to