Publik på utställning med arkitekten Ferdinand Bobergs akvareller, Uppsala februari 1934

FEBRUARI 1934

Ferdinand Bobergs akvareller ställdes ut i Lundequistska bokhandelns konstsalong, Uppsala. Ferdinand Boberg skänkte 1934 ett 50-tal akvareller till Upplands fornminnesförening. De ingår i numera Upplandsmuseets samlingar.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to