Aspirantskolan avlämnas till överstelöjtnant Henry Peyron. Till vänster manskapsmatsalen, till höger livskvadronens stall. Aspirantskolan hade sina hästar i del

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to