Slipen i Fiskebäckskil och tremastskonaren IRENE

Samtidigt förvärvat: UMFA53022:0001 - 0006

4 comments

  • Uppankrade med aktern mot Kyrkekajen över vintern.

  • Den tremastade klipperskonerten är inte IDUN utan NORSTJERNAN hemmahörande i Fiskebäckskil. Närmast i bild ligger en kutter. Troligen SOFIA från Fiskebäckskil. Ytterligare en kutter och en tremastad slätskonare ligger lite längre bort.

  • Den klipperstävade 3-mastskonaren heter IRENE, reg.nr 7212, som 1935 köptes av Karl Henriksson, Arthur Carlsson m fl. Den förliste 1938 vid Ystad. Nordstjernan, reg.nr 929, kan senast 1915 ha varit i Fiskebäckskil, och personerna på fotot var inte engagerade i den.

  • Tack för din rättelse!

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to