UMFA53060:0002

Samtidigt förvärvat: UMFA53060:0001 - 0006

  • Tags

+ Add


4 comments

troligen SD53 Najaden av Seläter, byggd 1936 i Djupvik
SD 56 Solvåg under gång i Seläterbukten. Solvåg byggdes på Djupvks varv och levererades 1937 till bröderna Knut, Bertil och John Eriksson, Seläter. Solvåg såldes 1950 till Sydkoster
SD 56 Solvåg under gång i Seläterbukten
Det är SD 56 Solvåg under gång i Seläterbukten.Solvåg byggdes på Djupviks varv och levererades 1937 till bröderna Knut, Bertil och John Eriksson, Seläter. Solvåg såldes 1950 till Sydkoster.

Add to a folder

Order this image

Share to