Bilder från maskinutrymmen på fartyg 116-119, troligen från 116 S/S Vorkuta PT 57.

Samtidigt förvärvat: UMFA53199:0001-1650

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to