• Tryckt text på kortet: "Grebbestad. Greby gravfält."
"Gravfält vid Greby, på höjden ö. om vägen till Grebbestad, c:a 800 m. nnö om Grebbestads kyrka (fornminnesskylt). Det är ett av de största och mest imponerade gravfälten i Bohuslän och består av omkr. tvåhundra högar, många med stensatt kant, fotkedja, och ett flertal bautastenar, av vilka många fallit omkull. (En liggande sten i norra delen av fältet visar spår av kvarnstenshuggning). Gravfältet vittnar om en rik bebyggelse i denna trakt under förhistorisk tid. Några gravar undersöktes 1873 av Oscar Montelius. De lämnade fynd från tiden omkr. 400 e. Gravfältet omspänner dock säkert betydligt större tidrymder. 
Se Litt: Holmberg Uppl. 2 II: 66 F.
    Photo: Nilsson, Emma / Bohusläns museum

Tryckt text på kortet: "Grebbestad. Greby gravfält." "Gravfält vid Greby, på höjden ö. om vägen till Grebbestad, c:a 800 m. nnö om Grebbestads kyrka (fornminne

Samtidigt förvärvat: UMFA53263:0001 - 6726

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to