Noterat på kortet: "Nordkoster."

Samtidigt förvärvat: UMFA53263:0001 - 6726

1 comment

  • Det vita huset är nya lotsutkiken på Nordkoster. Vid den här tiden var den bemannad hela dygnet och man spanade efter fartyg som sökte lots. Lotsningen sköttes från Kosterfjordens södra del upp till Idefjorden där sten ofta lastades. Två lotsbåtar fanns på Nordkoster, Nordkosters egen från 1944 och Strömstads lotsbåt. Strömstad hade ingen lotsstation längre 1957.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to