Enligt text som medföljde bilden: "Lysekil Fyrskeppet Reserv Juli el. Aug. 05."

  • Tags

1 comment

  • Reservfyrskepp nr. 18 byggd vid Kockums 1893/94 i stål. Var ersättare för FLADEN och fyrskeppen i Öresund. Saknade framdrivningsmaskineri. Skrotades efter 60 års tjanstgöring.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to