Enligt text som medföljde bilden: "Ryska Kejsarjakten." ::

  • Tags

1 comment

  • Den ryska kjejsarjakten är POLIARNIA ZVESDA byggd i St. Petersbnurg 1888. Den hade ett deplacement om 4 160 tons.Var försedd med 4 st. 4,7 cm kanoner..

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to