Enligt text som medföljde bilden: "Gustafsberg kappseglingen "Celeriter" eg. 3. Keiller "Alexandra" A. Keiller m.fl. 30/7 1899".

  • Tags

1 comment

  • Kul att se Celeriter. Finns på Särö Kulturarv, enda stället vad jag trodde. Båten och Keillers hörde ju hemma på Särö. Celeriter är egentligen ingen märklig båt, men genom att den egentligen tidsmässigt ligger 5-10 år före sin tid är den värd en närmare studie.

    Det var James Keillers s:r innehavare av Keillerska varvet eller Göteborgs Mekaniska verkstad (senare Götaverken) som ritade och byggde jakten redan 1886 och som alltid i stål. Vad var det då som gjorde Celeriter så ovanlig, förutom stålskrovet som var nytt på småbåtar? 1886 hade knappast någon småbåt i Sverige utfallande ändskepp.

    Det var de rakstävade engelska kuttrarna och kosterbåtarna som dominerade. Det var amerikaner, skottar och britter som inledde denna utformning vid ungefär denna tid. Genom den förbättrade seglingsförmågan, snabbhet och manövrerbarhet blev utformningen vanlig och ledde i Sverige fram till de så kallade kryssarjakterna. Skarpa, djupa skrov med blykölar som gav överlägsen fart och höjdtagningsförmåga.

    Det var Albert Anderson lärare vid Göteborgs skeppsbyggnadsinstitut senare Chalmers och hans elever C. O. Liljegren och framförallt Axel Nygren som inledde denna epok i början av 1890-talet. Celeriter var en betydligt blygsammare båt men egentligen den första i Sverige där de amerikanska idéerna först genomfördes.

    Hur James Keiller fick sina insikter har jag inga uppgifter om, men bevisligen var Celeriter en lyckad båt som hävdade sig väl på kappsegling 15 år efter sin tillblivelse i den mest expansiva period som svenskt båtliv haft, åren före och efter förrra sekelskiftet. Eller vad sägs om bomullsegel istället för vadmal. Ihålig rundhult istället för massiv, blykölar istället för järn eller sten som inombordsbarlast, tågvirke som delvis löpte under däck, rullfockar, rorkultsförlängare och friliggande roder m.m. Celeriter var 9,89m lång på däck, bredd 2,89m segelyta 76kvm.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to