Enligt text som medföljde bilden: "Grisbådarnes fyrskepp".

  • Tags

1 comment

  • GRISBÅDARNE är tidigare fyrkeppet FLADEN byggt 1892. Lades ut 1900 vid gränslinjen mellan Norge och Sverige. Drogs in 1929 och togs tillbaka till Fladen och återfick sitt ursprungliga namn.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to