Enligt text som medföljde bilden: "Älfsborgsfjorden. Pansarbåten Dristigheten. Sept. 05."

  • Tags

1 comment

  • Pansarskeppet DRISTIGHETEN byggdes 1900 vid Lindholmen, Göteborg. Huvudbestyckningen var 2 st. 21 cm kanoner,Hade ett depl. på 3 600 ton. Hade 275 mans besättning. Utrangerad 1947.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to