Enligt text som medföljde bilden: "Fyrskeppet Grisbådarne Juli 08".

1 comment

  • Genom oklarhet i tolkningen av Roskildefreden rådde tvist mellan Sverige och Norge sedan lång tid. Sverige lade därför ut ett fyrskepp 1900 alldeles innanför gränsen som Sverige ansåg gällde. 1909 avkunnades dock en skiljedom om gränsdragningen. Fyrskeppet låg dock kvar till 1929 när det indrogs i samband att utmärkningen med bojar och enslinjer var klara. Fyrljuset, fotogenlampor, tändes i korgen runt masten. Den hissades sedan upp i topp.

    Utanför nationalgränserna pågick en lönsam spritsmuggling under många år från utländska båtar in till land. Både i Norge och Sverige.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to